Google Rank Checker Tiếng Khmer Online


Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Áo dài Việt Nam - Nhạc sĩ Nhung Sơn - BD: Hương Yến - Huyền Trang - Nguyễn Ngọc

Áo dài Việt Nam - Nhạc sĩ Nhung Sơn - BD: Hương Yến - Huyền Trang - Nguyễn Ngọc

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021 | 01 tháng 5 | 0 nhận xét

Tân cổ Đồng Tháp quê mình - Trình bày: Hoàng Huy

Tân cổ Đồng Tháp quê mình - Trình bày: Hoàng Huy

Đất nước lời ru - Sáng tác Văn Thành Nho - Trình bày: Nguyễn Thị Kim Ca

Đất nước lời ru - Sáng tác Văn Thành Nho - Trình bày: Nguyễn Thị Kim Ca

Khúc ca Đồng Tháp - Trình bày: Yến Ngọc - Tuyết Lan

Khúc ca Đồng Tháp - Trình bày: Yến Ngọc - Tuyết Lan

Giai điệu tự hào - Trình bày: Hải Đăng, Công Hậu, Trung Hiếu

Giai điệu tự hào - Trình bày: Hải Đăng, Công Hậu, Trung Hiếu

Hội thi Tiếng hát hay học sinh THPT năm học 2020 - 2021 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Hội thi Tiếng hát hay học sinh THPT năm học 2020 - 2021 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 4 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 4 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020 | 07 tháng 9 | 0 nhận xét

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 3 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 3 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 2 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 2 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020 | 03 tháng 9 | 0 nhận xét

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 1 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 1 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

no image

Phần mềm tập gõ 10 ngón bằng chữ Khmer

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018 | 10 tháng 12 | 0 nhận xét

no image

Bảng chữ cái tiếng Khmer

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

no image

Đàm thoại - Bài 6: Điện thoại

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018 | 21 tháng 11 | 0 nhận xét

Bài 7: Tại nhà hàng

Bài 7: Tại nhà hàng

Bài 8: Hỏi đường

Bài 8: Hỏi đường