Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Tiết 2

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Tiết 2

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019 | 07 tháng 3 | 0 nhận xét

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Tiết 1

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Tiết 1

Tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều

Tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Đại cáo bình Ngô Tiết 1

Đại cáo bình Ngô Tiết 1

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019 | 13 tháng 1 | 0 nhận xét

Đại cáo bình Ngô Tiết 2

Đại cáo bình Ngô Tiết 2

Đại cáo bình Ngô Tiết 3

Đại cáo bình Ngô Tiết 3

Tác giả Nguyễn Trãi

Tác giả Nguyễn Trãi

Tác giả Nguyễn Trãi (tiếp theo)

Tác giả Nguyễn Trãi (tiếp theo)

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

no image

Phần mềm tập gõ 10 ngón bằng chữ Khmer

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018 | 10 tháng 12 | 0 nhận xét

no image

Bảng chữ cái tiếng Khmer

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

no image

Đàm thoại - Bài 6: Điện thoại

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018 | 21 tháng 11 | 0 nhận xét

Bài 7: Tại nhà hàng

Bài 7: Tại nhà hàng

Bài 8: Hỏi đường

Bài 8: Hỏi đường

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 3

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 3

no image

Phần mềm học tiếng Anh (Grammar) ưu việt nhất