Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.

Phần mềm học tiếng Anh Monkey Junior - Giảm giá 40%

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

no image

Những lời khuyên hữu ích khi viết nội dung

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018 | 18 tháng 1 | 0 nhận xét

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Giúp bé tự học tiếng Anh với phần mềm Monkey Junior

Giúp bé tự học tiếng Anh với phần mềm Monkey Junior

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017 | 11 tháng 11 | 0 nhận xét

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016 | 02 tháng 12 | 0 nhận xét

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

no image

Tiếng Khmer căn bản

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016 | 25 tháng 11 | 0 nhận xét

Đàm thoại - Bài 3: Giới thiệu

Đàm thoại - Bài 3: Giới thiệu

Đàm thoại - Bài 2: Chào hỏi

Đàm thoại - Bài 2: Chào hỏi

Đàm thoại - Bài 1: Cách xưng hô

Đàm thoại - Bài 1: Cách xưng hô

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Share phần mềm từ điển Khmer - Việt và Việt - Khmer

Share phần mềm từ điển Khmer - Việt và Việt - Khmer

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015 | 07 tháng 12 | 70 nhận xét

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

MỨT VỎ BƯỞI THƠM NGON - THE NGỌT - BỔ DƯỠNG

MỨT VỎ BƯỞI THƠM NGON - THE NGỌT - BỔ DƯỠNG

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015 | 31 tháng 8 | 0 nhận xét

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

no image

Bài số 1: Phụ âm ក và ខ

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015 | 22 tháng 6 | 0 nhận xét