Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.

Phần mềm học tiếng Anh Monkey Junior - Giảm giá 40%

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Giúp bé tự học tiếng Anh với phần mềm Monkey Junior

Giúp bé tự học tiếng Anh với phần mềm Monkey Junior

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017 | 11 tháng 11 | 0 nhận xét

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Đàm thoại - Bài 3: Giới thiệu

Đàm thoại - Bài 3: Giới thiệu

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016 | 25 tháng 11 | 1 nhận xét

Đàm thoại - Bài 2: Chào hỏi

Đàm thoại - Bài 2: Chào hỏi

Đàm thoại - Bài 1: Cách xưng hô

Đàm thoại - Bài 1: Cách xưng hô

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Share phần mềm từ điển Khmer - Việt và Việt - Khmer

Share phần mềm từ điển Khmer - Việt và Việt - Khmer

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015 | 07 tháng 12 | 70 nhận xét

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

no image

Bài số 1: Phụ âm ក và ខ

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015 | 22 tháng 6 | 0 nhận xét

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

no image

Tải phần mềm học tiếng Anh Grammar mới nhất

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015 | 18 tháng 6 | 0 nhận xét

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

no image

Đánh số trang từ bất cứ trang nào trong MS Word

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015 | 16 tháng 6 | 0 nhận xét

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

no image

Đàm thoại - Bài 6: Điện thoại

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015 | 13 tháng 6 | 0 nhận xét

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

no image

Đàm thoại - Bài 5: Tại khách sạn

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015 | 10 tháng 6 | 3 nhận xét