Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 6: Chào hỏi

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 6: Chào hỏi

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020 | 10 tháng 9 | 0 nhận xét

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 5: Phát âm chuẩn Tiếng Trung (phần cuối)

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 5: Phát âm chuẩn Tiếng Trung (phần cuối)

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 4 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 4 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020 | 07 tháng 9 | 0 nhận xét

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 3 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 3 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 2 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 2 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020 | 03 tháng 9 | 0 nhận xét

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 1 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo - Bài 1 - Phát âm chuẩn Tiếng Trung

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020

Đáp án cho Heo đi thi Momo ngày 01/09/2020

Đáp án cho Heo đi thi Momo ngày 01/09/2020

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2020 | 01 tháng 9 | 0 nhận xét