traffic-star

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Tải app để kiếm tiền từ điện thoại di động

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019 | 22 tháng 3 | 0 nhận xét

Bạn có thể đã nghe về một số người tiên phong bắt đầu sử dụng Bitcoin từ năm 2010.
Bước 1: Tải xuống từ:


Bước 2: THIẾT LẬP PIN

PIN là số cá nhân của bạn để sử dụng hàng ngày. Nó tương tự như pin thẻ tín dụng có 4, 5 hoặc 6 chữ số. Khi đặt mã PIN ví của bạn, bạn chọn số và chữ số (4, 5 hoặc 6 chữ số). PIN không thể chứa chữ cái hoặc ký tự đặc biệt.

Bước 3: LƯU và BẢO VỆ mã bí mật của bạn!

KHÔNG gửi MÃ BẢO MẬT cho bất cứ ai!


Bước 4: Giới thiệu để được 10 đồng ADVN (5$):Coppy và chia sẻ mã sau để giới thiệu mọi người cùng đăng ký: c6014f48-f7f1-4595-b3db-ddb61c8ec892
traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC