Google Rank Checker Bảng chữ cái tiếng Khmer | Hoc tieng Khmer Online


Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Bảng chữ cái tiếng Khmer

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018 | 10 tháng 12 | 0 comments

Trong tiếng Khmer (Campuchia) để hình thành từ cũng cần có các yếu tố như: phụ âm, nguyên âm, dấu, nguyên âm độc lập ...
Phụ âm: có 33 con chữ và 32 chân, được chia làm 2 giọng: giọng O và giọng Ô, điều quan trọng trong việc phân biệt phụ âm giọng O và phụ âm giọng Ô là do nó sẽ chi phối các phát âm của nguyên âm    
 
Nguyên âm: có 2 loại:
1.  Nguyên âm thường: là nguyên âm phải ráp với phụ âm mới có nghĩa. Gồm có 24 con chữ. Nhưng khi phát âm thì mỗi con chữ có 2 cách phát âm khac nhau. Tức là khi ráp vần với phụ âm giọng O thì đọc khác, khi ráp vần  với phụ âm giọng Ô thì đọc khác. 
nguyên âm khmer campuchia


2. Nguyên âm độc lập: Là nguyên âm  không cần ráp vần với phụ âm cũng có nghĩa (vì ngay chính bản thân nó  đã  có nghĩa), gồm có 15 con chữ.
Chúc các bạn học tốt mỗi ngày!

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.