Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Bài 8: Hỏi đường

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018 | 21 tháng 11 | 0 nhận xét

Bài này sẽ giúp các bạn cách hỏi đường trong tiếng Khmer!

Chúc các bạn học tốt mỗi ngày!

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.