traffic-star

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Đại học Nông lâm chia sẻ về mứt vỏ bưởi

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018 | 12 tháng 7 | 0 nhận xét

Khởi nguồn từ Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM, thành lập từ 2015 và là thành viên Trung Tâm Ươm Tạo Doanh nghiệp Công nghệ của Trường.
Khởi nguồn từ Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM, thành lập từ 2015 và là thành viên Trung Tâm Ươm Tạo Doanh nghiệp Công nghệ của Trường.
1. Giá trị cốt lõi: Tất cả các bước từ nghiên cứu, đến chế biến, và phân phối được tiến hành với kiến thức chuyên môn cao, với niềm đam mê, sự tận tâm, và tình yêu để tạo sản phẩm hữu ích cho sức khỏe người sử dụng và phục vụ cộng đồng.
2. Sứ mệnh: Cung cấp thực phẩm an toàn, bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
3. Tầm nhìn: Nâng cao vị thế thực phẩm Việt Nam trên thế giới.traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC