Google Rank Checker Phương Tiện Đi Lại - Đàm Thoại Khmer | Hoc tieng Khmer Online


Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

Phương Tiện Đi Lại - Đàm Thoại Khmer

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021 | 21 tháng 8 | 0 comments

Phương Tiện Đi Lại - Đàm Thoại Khmer

Đây là xe đạp của anh phải không?
នេះជាកង់របស់បងមែនទេ?
(nis chea coong rùa bos boong mên tê?)
Vâng, phải 
បាទត្រូវ
(bath, t'râu)
Không phải, đây là xe đạp của bạn tôi
មិនមែនទេនេះជាកង់របស់មិត្តខ្ញុំ
(mành mên tê, nis chea coong rùa bos mích kh'nhoum)
Ngày mai, anh đi Vĩnh Châu bằng cái gì?
ស្អែកបងទៅវិញចូវដោយអ្វី?
(s'ec, boong tâu Vĩnh Châu đooi à vây?)
Tôi đi bằng xe máy của tôi
ខ្ញុំទៅវិញចូវដោយក្រយានយន្តរបស់ខ្ញុំ
(kh'nhoum tâu đooi tô chăc c'rò dean don rùa bos kh'nhoum)
Hôm nay, anh đi Cần Thơ bằng cái gì?
ថ្ងៃនេះបងទៅកឹនធើដោយអ្វី?
(th'ngay nis, boong tâu Cần Thơ đooi à vây?)
Tôi đi bằng xe đò
ខ្ញុំទៅដោយឡានឈ្នួល
(kh'nhoum tâu đooi laan chs'nuôl)


Chúc các bạn học tốt mỗi ngày!

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.