Google Rank Checker Một Số Nông Cụ - Từ Vựng Khmer | Hoc tieng Khmer Online


Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021

Một Số Nông Cụ - Từ Vựng Khmer

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021 | 10 tháng 7 | 0 comments

Một Số Nông Cụ - Từ Vựng Khmer

Cái cuốc                                                /chop chăng/                                    ចបចាំង

Cái leng                                                /chop chiic/                                      ចបជីក

Cái vòng gặt                                         /còn điêu/                                         កណ្ដៀវ

Cái liềm                                                /c'rò liêm/                                         ក្រលៀម

Cái cày                                                 /nèng col/                                         នង្គ័ល

Cái bừa                                                 /rùa noăs/                                         រនាស់

Cái trục                                                 /th'lốc/                                              ថ្លុក

Máy cày                                               /mà sin ph'chua/                                ម៉ាស៊ីនភ្ជួរ

Máy suốt lúa                                        /mà sin bôôc s'râu/                            ម៉ាស៊ីនបោកស្រូវ

Bình xịt                                                /thung th'năm/                                   ធុងថ្នាំ

Vác                                                      /lii/                                                     លី

Thay                                                    /chùm nuas/                                       ជំនួស

Trâu                                                    /c'rò bây/                                             ក្របី

Bò                                                       /cô/                                                      គោChúc các bạn học tốt mỗi ngày!

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.