Google Rank Checker Một Số Ngư Cụ - Từ Vựng Khmer | Hoc tieng Khmer Online


Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021

Một Số Ngư Cụ - Từ Vựng Khmer

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021 | 10 tháng 7 | 0 comments

Một Số Ngư Cụ - Từ Vựng Khmer

Nghề                                                     /muc rùa bo/                                                 មុខរបរ

Bắt cá                                                   /nê sath t'rây/                                                 នេសាទត្រី

Cái nơm                                               /oòng rúch/                                                     អង្រុត

Cái xà neng                                         /chs'neang/                                                      ឈ្នាង

Lưới chài                                            /sòm nănh/                                                      សំណាញ់

Lưới                                                    /muang/                                                           មង

Cái lọp                                                /lôp/                                                                 លប

Cái lờ                                                 /t'ruu/                                                                ទ្រូ

Câu                                                    /boòng cay/                                                       បង្កៃ

Cần câu                                             /sòn tuuch/                                                        សន្ទូច

Cái vỏ                                               /th'noong/                                                          ថ្នង

Lưới kéo                                           /ònh choong/                                                     អញ្ចង

Nước lên                                           /tưc lơơng/                                                        ទឹកឡើងChúc các bạn học tốt mỗi ngày!

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.