Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Bài số 1: Phụ âm ក và ខ

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018 | 21 tháng 11 | 0 nhận xétBÀI 1: PHỤ ÂM
Phụ âm:

(đọc: Co, nghĩa: Cổ, phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)


(đọc: Kho, nghĩa: Kho "cá", phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)
Nguyên âm:

(đọc: a, phát âm: &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp)


(đọc: ê, phát âm: &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp)


(đọc: e, phát âm: &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp)

(đọc: ao, phát âm: &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp)


(đọc: om, phát âm: &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp)


(đọc: um, phát âm: &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp)

(đọc: ăm, phát âm: &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp)
Ngữ vựng:

(đọc: ca, nghĩa: cái ca, phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)


(đọc: ca, nghĩa: "công" việc, phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)

(đọc: cum, nghĩa: đừng, phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)


(đọc:co kê, nghĩa:cạp, phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)

(đọc: khom, nghĩa: cố gắng, phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)


(đọc: khe, nghĩa: tháng, phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)

(đọc: khao, nghĩa: cái quần, phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)


(đọc: khăm, nghĩa: cắn, phát âm:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
)
Tập đọc:
click để nghe&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
Quý vị tải bài tập viết về tại đây để in ra giấy và tập viết nhé! Chúc quý vị học vui vẽ

(nếu không đọc được file tải về xin vui lòng tải Foxit Readder về cài đặt)Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.