traffic-star

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Sửa lỗi cách chữ trong word 2003, 2007, 2010, 2013

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015 | 21 tháng 3 | 0 nhận xét

http://4.bp.blogspot.com/-4iQWWlSf3rY/UmXk72_KCvI/AAAAAAAABfI/84lg_w4wJaE/s1600/123456vx.pngKhi đánh văn bản nhiều hoặc sử dụng lệnh copy và paste nhiều, người dùng máy tính hay gặp phải lỗi cách chữ trong văn bản ví dụ như: Khi gõ chữ “Tiếng Việt” lại thành ra chữ “T iếng V iệt”
Để khắc phục lỗi này bạn làm cách sau:

- Sửa lỗi cách chữ trong word 2010, 2013: Bạn vào hộp thoại Options bằng cách File => Options => Advanced => Tích bỏ chọn mục Use smart Cut and Paste =>OK là xong bạn nhé
- Sửa lỗi cách chữ trong word 2007: Bạn vào hộp thoại Options bằng cách Office button =>Word Options => Advanced => Tích bỏ chọn mục Use smart Cut and Paste =>OK
- Sửa lỗi cách chữ trong word 2003: Bạn vào Tool => Options => Edit => Tích bỏ chọn mục Use smart Cut and Paste =>OK

http://4.bp.blogspot.com/-4iQWWlSf3rY/UmXk72_KCvI/AAAAAAAABfI/84lg_w4wJaE/s1600/123456vx.png
traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC