Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018 | 21 tháng 11 | 0 nhận xét

Bài này, chúng ta sẽ học cách thiết lập cuộc hen, thời gian và nơi chốn. Bên cạnh đó, chúng ta học một số lưu ý về cấu trúc ngữ pháp vô cùng quan trọng về thời gian.
Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.