Video đàm thoại cơ bản tiếng Khmer | Hoc tieng Khmer Online


Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Video đàm thoại cơ bản tiếng Khmer

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015 | 29 tháng 5 | 0 nhận xét

Video đàm thoại cơ bản bằng tiếng Khmer
  • Tiếng Khmer Online
  • Đăng nhận xét


    Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.