Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Video cách đọc và viết số Khmer

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015 | 30 tháng 5 | 0 nhận xét

Các video sau đây có thể giúp bạn trong quá trình học tiếng Khmer, đặc biệt là cách đọc và viết số trong tiếng Khmer. Chữ số Khmer không quá phức tạp, chỉ cần nắm vững các đọc và cách viết từ 0 - 9 là có thể ráp để đọc những chữ số khác. Cũng gần giống như tiếng Việt, chỉ thêm là các số chục, trăm, ngàn,... là có cách đọc riêng.

Xem các đọc


Xem cách viết


Chúc các bạn học tốt mỗi ngày!

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.