Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Ẩn/hiện nhanh file, thư mục bằng phím tắt trong Windows 8

Ẩn/hiện nhanh file, thư mục bằng phím tắt trong Windows 8

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014 | 21 tháng 3 | 0 nhận xét

Thay đổi màn hình mặc định sau khi đăng nhập trong Windows 8.1

Thay đổi màn hình mặc định sau khi đăng nhập trong Windows 8.1

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Hỏi xác nhận trước khi xóa dữ liệu trong Win8

Hỏi xác nhận trước khi xóa dữ liệu trong Win8

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014 | 12 tháng 3 | 0 nhận xét