traffic-star

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Tải Fonts chữ Khmer về cài đặt trên máy tính cá nhân

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014 | 05 tháng 6 | 4 nhận xét

Nếu bạn đã cài đặt Unicode Khmer trong hệ thống máy tính của bạn một cách chính xác, bạn có thể xem được các trang web bằng tiếng Khmer qua Mozilla FireFox, MS IE, Opera, và Safari. Tuy nhiên để gõ được chữ Khmer trên máy tính, bạn phải cài thêm fonts chữ Khmer. Điều này cũng giống như bạn muốn gõ tiếng Việt bằng thì cài thêm font tiếng Việt vậy.

Đây là địa chỉ tải về Font chữ Khmer:
Lưu ý: Xác nhận không phải người máy và Click here to continue đợi khoảng 7 giây và nhấn tiếp Get Link để tải về nhé.
traffic-star

4 nhận xét

22:33 18 tháng 8, 2015 Trả lời delete

thanks

22:34 18 tháng 8, 2015 Trả lời delete

cám ơn chủ trang web nhiều.

11:11 4 tháng 10, 2015 Trả lời delete

Cho cái nha ad

14:46 9 tháng 11, 2017 Trả lời delete


Great delivery. Great arguments. Keep up the amazing work. chase online logon

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC