Video 5: 15 nguyên âm độc lập | Hoc tieng Khmer Online


Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Video 5: 15 nguyên âm độc lập

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015 | 24 tháng 5 | 0 nhận xét

Bảng 15 nguyên âm độc lập
Xem cách viết và đọc 15 nguyên âm này:


  • Tiếng Khmer Online
  • Đăng nhận xét


    Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.