traffic-star

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Phụ âm giọng Ô

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014 | 12 tháng 1 | 0 nhận xét

Trong tiếng Khmer Phụ âm có tất cả 33 con chữ, trong đó 15 phụ âm giọng O và 18 phụ âm giọng Ô.
Sau đây là 18 phụ âm giọng Ô:


Khô

Ngô

Chô

Chhô

Nhô

Đô
​​​
Thô


ThôPhô


1). Chữ đọc hơi nặng hơn chữ P (tiếng Việt), hoặc như chữ P (tiếng Pháp).
Người học trước tiên cần học thuộc và tập viết được các phụ âm này để có thể đánh vần và ráp với Nguyên âm sau này.
traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC