Google Rank Checker Phụ âm giọng Ô | Hoc tieng Khmer Online


Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Phụ âm giọng Ô

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014 | 12 tháng 1 | 0 comments

Trong tiếng Khmer Phụ âm có tất cả 33 con chữ, trong đó 15 phụ âm giọng O và 18 phụ âm giọng Ô.
Sau đây là 18 phụ âm giọng Ô:


Khô

Ngô

Chô

Chhô

Nhô

Đô
​​​
Thô


ThôPhô


1). Chữ đọc hơi nặng hơn chữ P (tiếng Việt), hoặc như chữ P (tiếng Pháp).
Người học trước tiên cần học thuộc và tập viết được các phụ âm này để có thể đánh vần và ráp với Nguyên âm sau này.
Chúc các bạn học tốt mỗi ngày!

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.