Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Download phần mềm Khmer Unicode

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014 | 15 tháng 1 | 1 nhận xét

Các bạn tải phần mềm Khmer Unicode tại đây
 1. Double click vào  KhmerUnicode2.0.1.exe icon
 2. Welcome Wizard Khmer Unicode
  Click "Next" as indicating by the arrow
 3. Destination Location Khmer Unicode
  Click "Next" as indecating by the arrow
 4. Destination Location Khmer Unicode
  It may take minutes to wait...
 5. Finish Installing Khmer Unicode
  Click "Finish"
 6. Language Selection between Khmer Unicode and English
  Ở phía dưới góc màn hình máy tính của bạn, bạn sẽ thấy hình ảnh này cho phép bạn chọn một trong hai CA: Catalan hoặc EN: Tiếng Anh (Hoa Kỳ) cho việc viết (đánh máy). Đối với văn bản bằng tiếng Khmer, bạn cần phải chọn CA: Catalan.

1 nhận xét:

05:42 21 tháng 1, 2016 Trả lời delete

không tải về được

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.