Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Bài 2: Học tiếng Khmer qua Audio

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015 | 27 tháng 5 | 0 nhận xét

KÈM THEO SÁCH TỰ HỌC CHỮ KHMER CỦA TÁC GIẢ NGÔ CHÂN LÝ
(có bán tại các nhà sách)

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.