Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Tự xây dựng hàm làm việc với màu trong Excel

Tự xây dựng hàm làm việc với màu trong Excel

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014 | 18 tháng 1 | 0 nhận xét

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Hướng dẫn gõ Phụ âm tiếng Khmer bằng bàn phím tiếng Anh

Hướng dẫn gõ Phụ âm tiếng Khmer bằng bàn phím tiếng Anh

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014 | 16 tháng 1 | 0 nhận xét

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0

Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014 | 15 tháng 1 | 0 nhận xét

Download phần mềm Khmer Unicode

Download phần mềm Khmer Unicode

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Phụ âm giọng Ô

Phụ âm giọng Ô

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014 | 12 tháng 1 | 0 nhận xét

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

no image

Tải tài liệu hướng dẫn cách đánh chữ Khmer kiểu Unicode

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014 | 08 tháng 1 | 0 nhận xét

no image

Cách đánh máy chữ Khmer theo kiểu Unicode

Phần mềm gõ chữ Khmer

Phần mềm gõ chữ Khmer

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Bật/tắt chức năng tự động chèn siêu liên kết trong Word 2007

Bật/tắt chức năng tự động chèn siêu liên kết trong Word 2007

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014 | 02 tháng 1 | 0 nhận xét