Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

no image

10 bước để đạt sự tự tin của lãnh đạo bậc cao

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014 | 01 tháng 7 | 0 nhận xét

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

no image

3 điều sếp giỏi không bao giờ nói

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014 | 29 tháng 6 | 0 nhận xét

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

no image

Suy nghĩ khác biệt của những người đặc biệt thành công

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014 | 26 tháng 6 | 0 nhận xét

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

no image

Tải Fonts chữ Khmer cài đặt trên máy tính

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014 | 05 tháng 6 | 6 nhận xét

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

no image

Trộn tài liệu trong microsoft word 2010- Mail Merge

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014 | 23 tháng 4 | 0 nhận xét

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Ẩn/hiện nhanh file, thư mục bằng phím tắt trong Windows 8

Ẩn/hiện nhanh file, thư mục bằng phím tắt trong Windows 8

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014 | 21 tháng 3 | 0 nhận xét

Thay đổi màn hình mặc định sau khi đăng nhập trong Windows 8.1

Thay đổi màn hình mặc định sau khi đăng nhập trong Windows 8.1

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Hỏi xác nhận trước khi xóa dữ liệu trong Win8

Hỏi xác nhận trước khi xóa dữ liệu trong Win8

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014 | 12 tháng 3 | 0 nhận xét

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Đọc và chỉnh sửa file PDF trong Word 2013

Đọc và chỉnh sửa file PDF trong Word 2013

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014 | 24 tháng 2 | 0 nhận xét

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

no image

Từ điển Khmer - Việt

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014 | 17 tháng 2 | 2 nhận xét

no image

Từ điển Khmer - English download and install

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Video 4: 33 phụ âm và nghĩa trong tiếng Khmer

Video 4: 33 phụ âm và nghĩa trong tiếng Khmer

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014 | 15 tháng 2 | 0 nhận xét

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

no image

Video 3: Luyện nghe và viết 33 phụ âm Khmer

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014 | 11 tháng 2 | 0 nhận xét

no image

Video 2: Luyện đọc phụ âm trong tiếng Khmer

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

no image

Video 1: Luyện đọc 33 phụ âm trong tiếng Khmer

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014 | 10 tháng 2 | 0 nhận xét

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Tự xây dựng hàm làm việc với màu trong Excel

Tự xây dựng hàm làm việc với màu trong Excel

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014 | 18 tháng 1 | 0 nhận xét

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Hướng dẫn gõ Phụ âm tiếng Khmer bằng bàn phím tiếng Anh

Hướng dẫn gõ Phụ âm tiếng Khmer bằng bàn phím tiếng Anh

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014 | 16 tháng 1 | 0 nhận xét

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0

Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014 | 15 tháng 1 | 0 nhận xét

Download phần mềm Khmer Unicode

Download phần mềm Khmer Unicode

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Phụ âm giọng Ô

Phụ âm giọng Ô

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014 | 12 tháng 1 | 0 nhận xét