traffic-star

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Khmer Unicode download and install

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013 | 06 tháng 4 | 0 nhận xét

Bước 1: Download phần mềm tại đây.
Hoặc vào link sau: http://www.mediafire.com/download/1m4t6s3sf92zi8f/KhmerUnicode2.0.1.exe

Tiếp đến click đúp vào KhmerUnicode2.0.1
Bước 2: Click vào next
Bước 3: Tiếp tục Click vào next
Bước 4: Click next tiếp:
Bước 5: Clich Finish:
Bước 6: mở lên ở thanh toolbars

Chúc các bạn thành công !

traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC