Học tiếng Khmer Online


Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của các bạn.

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

no image

Diệt virus USB bị nhiễm virus chỉ hiện shortcut 1KB

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015 | 21 tháng 3 | 0 nhận xét

Phục hồi tập tin Word bị lỗi ô vuông

Phục hồi tập tin Word bị lỗi ô vuông

 Sửa lỗi cách chữ trong word 2003, 2007, 2010, 2013

Sửa lỗi cách chữ trong word 2003, 2007, 2010, 2013

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Hướng dẫn căn chỉnh lề chuẩn cho khổ giấy Word 2003, 2007, 2010

Hướng dẫn căn chỉnh lề chuẩn cho khổ giấy Word 2003, 2007, 2010

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015 | 18 tháng 3 | 0 nhận xét

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

 Chức năng trộn tài liệu trong microsoft word 2007 và 2010 - Mail Merge

Chức năng trộn tài liệu trong microsoft word 2007 và 2010 - Mail Merge

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015 | 17 tháng 3 | 0 nhận xét

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

no image

Chuyển đổi các văn bản khác mã Font

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015 | 15 tháng 3 | 0 nhận xét

Phần mềm tăng tốc độ gõ phím và giúp bạn gõ chính xác hơn

Phần mềm tăng tốc độ gõ phím và giúp bạn gõ chính xác hơn

no image

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo quy định