Video | Hoc tieng Khmer Online


Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của các bạn.

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Giới thiệu tiềm năng kinh tế, du lịch huyện Lấp Vò

Giới thiệu tiềm năng kinh tế, du lịch huyện Lấp Vò

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018 | 28 tháng 9 | 0 nhận xét

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Cách chặt thịt gà đẹp nhất

Cách chặt thịt gà đẹp nhất

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018 | 23 tháng 8 | 0 nhận xét

Bị núi thịt đè không thở nổi

Bị núi thịt đè không thở nổi

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Giúp bé tự học tiếng Anh với phần mềm Monkey Junior

Giúp bé tự học tiếng Anh với phần mềm Monkey Junior

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017 | 11 tháng 11 | 0 nhận xét

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016 | 02 tháng 12 | 0 nhận xét

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Phụ âm trong tiếng Khmer phần 5

Phụ âm trong tiếng Khmer phần 5

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015 | 05 tháng 6 | 0 nhận xét

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 4

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 4

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015 | 04 tháng 6 | 0 nhận xét

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 3

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 3

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015 | 03 tháng 6 | 1 nhận xét

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 2

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 2

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015 | 01 tháng 6 | 0 nhận xét

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 1

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 1