Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.

Thứ Năm, tháng 12 01, 2016

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Thứ Năm, tháng 12 01, 2016 | Thứ Năm, tháng 12 01, 2016 | 0 nhận xét

Thứ Năm, tháng 6 04, 2015

Phụ âm trong tiếng Khmer phần 5

Phụ âm trong tiếng Khmer phần 5

Thứ Năm, tháng 6 04, 2015 | Thứ Năm, tháng 6 04, 2015 | 0 nhận xét

Thứ Tư, tháng 6 03, 2015

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 4

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 4

Thứ Tư, tháng 6 03, 2015 | Thứ Tư, tháng 6 03, 2015 | 0 nhận xét

Thứ Ba, tháng 6 02, 2015

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 3

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 3

Thứ Ba, tháng 6 02, 2015 | Thứ Ba, tháng 6 02, 2015 | 0 nhận xét

Thứ Hai, tháng 6 01, 2015

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 2

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 2

Thứ Hai, tháng 6 01, 2015 | Thứ Hai, tháng 6 01, 2015 | 0 nhận xét

Chủ Nhật, tháng 5 31, 2015

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 1

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 1

Chủ Nhật, tháng 5 31, 2015 | Chủ Nhật, tháng 5 31, 2015 | 1 nhận xét

Thứ Sáu, tháng 5 29, 2015

Video cách đọc và viết số Khmer

Video cách đọc và viết số Khmer

Thứ Sáu, tháng 5 29, 2015 | Thứ Sáu, tháng 5 29, 2015 | 0 nhận xét

Video đàm thoại cơ bản tiếng Khmer

Video đàm thoại cơ bản tiếng Khmer

Thứ Hai, tháng 5 25, 2015

no image

Video 9: Thực hành ráp vần

Thứ Hai, tháng 5 25, 2015 | Thứ Hai, tháng 5 25, 2015 | 0 nhận xét

Chủ Nhật, tháng 5 24, 2015

Video 5: 15 nguyên âm độc lập

Video 5: 15 nguyên âm độc lập

Chủ Nhật, tháng 5 24, 2015 | Chủ Nhật, tháng 5 24, 2015 | 0 nhận xét

Support TiengKhmer.Com

Liên lạc qua Email

Chát với chúng tôi

HOTLINE: