Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.

Chủ Nhật, tháng 12 06, 2015

Share phần mềm từ điển Khmer - Việt và Việt - Khmer

Share phần mềm từ điển Khmer - Việt và Việt - Khmer

Chủ Nhật, tháng 12 06, 2015 | Chủ Nhật, tháng 12 06, 2015 | 63 nhận xét

Thứ Năm, tháng 6 18, 2015

no image

Tải phần mềm học tiếng Anh Grammar mới nhất

Thứ Năm, tháng 6 18, 2015 | Thứ Năm, tháng 6 18, 2015 | 0 nhận xét

Thứ Sáu, tháng 1 30, 2015

no image

Phần mềm tập gõ 10 ngón bằng chữ Khmer

Thứ Sáu, tháng 1 30, 2015 | Thứ Sáu, tháng 1 30, 2015 | 0 nhận xét

Thứ Năm, tháng 1 01, 2015

no image

Tìm hiểu đôi nét về tiếng nói và chữ viết Khmer

Thứ Năm, tháng 1 01, 2015 | Thứ Năm, tháng 1 01, 2015 | 0 nhận xét

Thứ Tư, tháng 6 04, 2014

no image

Tải Fonts chữ Khmer về cài đặt trên máy tính cá nhân

Thứ Tư, tháng 6 04, 2014 | Thứ Tư, tháng 6 04, 2014 | 3 nhận xét

Chủ Nhật, tháng 2 16, 2014

no image

Từ điển Khmer - Việt

Chủ Nhật, tháng 2 16, 2014 | Chủ Nhật, tháng 2 16, 2014 | 1 nhận xét

no image

Từ điển Khmer - English download and install

Thứ Tư, tháng 1 15, 2014

Hướng dẫn gõ Phụ âm tiếng Khmer bằng bàn phím tiếng Anh

Hướng dẫn gõ Phụ âm tiếng Khmer bằng bàn phím tiếng Anh

Thứ Tư, tháng 1 15, 2014 | Thứ Tư, tháng 1 15, 2014 | 0 nhận xét

Thứ Ba, tháng 1 14, 2014

Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0

Hướng dẫn cách gõ chữ Khmer với bộ gõ Khmer Unicode 2.0

Thứ Ba, tháng 1 14, 2014 | Thứ Ba, tháng 1 14, 2014 | 0 nhận xét

Download phần mềm Khmer Unicode

Download phần mềm Khmer Unicode

Support TiengKhmer.Com

Liên lạc qua Email

Chát với chúng tôi

HOTLINE: