Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại, và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của Quý Khách.

Thứ Năm, tháng 12 01, 2016

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Đàm thoại - Bài 4: Hẹn Gặp

Thứ Năm, tháng 12 01, 2016 | Thứ Năm, tháng 12 01, 2016 | 0 nhận xét

Thứ Năm, tháng 11 24, 2016

Đàm thoại - Bài 3: Giới thiệu

Đàm thoại - Bài 3: Giới thiệu

Thứ Năm, tháng 11 24, 2016 | Thứ Năm, tháng 11 24, 2016 | 0 nhận xét

Đàm thoại - Bài 2: Chào hỏi

Đàm thoại - Bài 2: Chào hỏi

Đàm thoại - Bài 1: Cách xưng hô

Đàm thoại - Bài 1: Cách xưng hô

Thứ Sáu, tháng 6 12, 2015

no image

Đàm thoại - Bài 6: Điện thoại

Thứ Sáu, tháng 6 12, 2015 | Thứ Sáu, tháng 6 12, 2015 | 0 nhận xét

Thứ Ba, tháng 6 09, 2015

no image

Đàm thoại - Bài 5: Tại khách sạn

Thứ Ba, tháng 6 09, 2015 | Thứ Ba, tháng 6 09, 2015 | 3 nhận xét

Thứ Tư, tháng 5 27, 2015

Bài 3: ដ​ ណ (Học tiếng Khmer qua Audio)

Bài 3: ដ​ ណ (Học tiếng Khmer qua Audio)

Thứ Tư, tháng 5 27, 2015 | Thứ Tư, tháng 5 27, 2015 | 0 nhận xét

Thứ Ba, tháng 5 26, 2015

Bài 2: Học tiếng Khmer qua Audio

Bài 2: Học tiếng Khmer qua Audio

Thứ Ba, tháng 5 26, 2015 | Thứ Ba, tháng 5 26, 2015 | 0 nhận xét

Thứ Hai, tháng 5 25, 2015

Bài 1: Học tiếng Khmer qua Audio

Bài 1: Học tiếng Khmer qua Audio

Thứ Hai, tháng 5 25, 2015 | Thứ Hai, tháng 5 25, 2015 | 7 nhận xét

Support TiengKhmer.Com

Liên lạc qua Email

Chát với chúng tôi

HOTLINE: