traffic-star

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

Bảng chữ cái tiếng Khmer

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018 | 10 tháng 12 | 0 nhận xét

Trong tiếng Khmer (Campuchia) để hình thành từ cũng cần có các yếu tố như: phụ âm, nguyên âm, dấu, nguyên âm độc lập ...
Phụ âm: có 33 con chữ và 32 chân, được chia làm 2 giọng: giọng O và giọng Ô, điều quan trọng trong việc phân biệt phụ âm giọng O và phụ âm giọng Ô là do nó sẽ chi phối các phát âm của nguyên âm    
 
Nguyên âm: có 2 loại:
1.  Nguyên âm thường: là nguyên âm phải ráp với phụ âm mới có nghĩa. Gồm có 24 con chữ. Nhưng khi phát âm thì mỗi con chữ có 2 cách phát âm khac nhau. Tức là khi ráp vần với phụ âm giọng O thì đọc khác, khi ráp vần  với phụ âm giọng Ô thì đọc khác. 
nguyên âm khmer campuchia


2. Nguyên âm độc lập: Là nguyên âm  không cần ráp vần với phụ âm cũng có nghĩa (vì ngay chính bản thân nó  đã  có nghĩa), gồm có 15 con chữ.
traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC