traffic-star

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Bài 7: Tại nhà hàng

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018 | 21 tháng 11 | 0 nhận xét

Bài học giới thiệu đến các bạn các tình huống mời cơm, dùng bữa, địa điểm ăn uống và một số món ăn.
 

traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC