traffic-star

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Các phụ âm trong tiếng Khmer phần 2

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018 | 21 tháng 11 | 0 nhận xét

Luyện nghe và ghi nhớ các phụ âm trong tiếng Khmer
traffic-star

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.
TarGet PTC