Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Video 4: 33 phụ âm và nghĩa trong tiếng Khmer

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014 | 15 tháng 2 | 0 nhận xét

Video clip 33 phụ âm và minh họa nghĩa trong tiếng Khmer:


Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.