Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Định dạng văn bản theo những chiều giấy khác nhau trong Word 2007

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013 | 15 tháng 10 | 0 nhận xét

(Tin học văn phòng) - Bạn là 1 người thường xuyên phải đánh văn bản, bây giờ tôi có 1 yêu cầu các bạn sẽ phải làm thế nào.Tôi có 1 văn bản gồm có 20 trang, nhưng trong 20 trang này tôi muốn từ trang 1 đến trang 5 chiều giấy theo kiểu Portrait (kiểu thẳng đứng), từ trang 6 đến trang 8 chiều giấy theo kiểu Landscase (kiểu nằm ngang) các trang còn lại chiều giấy theo kiểu Portrait. Đối với tình huống này bạn sẽ phải làm như thế nào.


Bây giờ tôi sẽ giúp bạn giải quyết được bài toán này.
Bước 1: Bạn để văn bản ở chế độ Portrait.
Bước 2: Nhập văn bản từ trang 1 đến trang 5. Sau khi đánh văn bản hết trang 5, đặt con trỏ ở vị trí cuối cùng của trang.
Bước 3: Chọn Tab Page Layout. Chọn Breaks\Next Pape.

Bước 4: Chọn Tab Page Layout. Hộp thoại Orientation xuất hiện.


+  Chọn Landscape
Bước 5: Tiếp tục nhập văn bản từ trang 6 đến Trang 8. Sau khi đánh văn bản đến hết trang 8, đặt con trỏ ở vị trí cuối cùng của trang.

Bước 6: Chọn Tab Page Layout. Chọn Breaks\Next Pape.
Bước 7: Chọn Tab Page Layout. Hộp thoại Orientation xuất hiện.
+ Chọn Portrait
Bước 8: Nhập văn bản cho đến hết

Tin học văn phòng

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.