Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Bảo vệ Header và Footer trong Word 2007

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013 | 18 tháng 10 | 0 nhận xét

(Tin học văn phòng) - Bạn đã mất khá nhiều công sức soạn thảo tài liệu và để khẳng định những tài liệu này do mình viết ra, bạn tạo Header ghi rõ tên tác giả. Tuy nhiên, với mục đích để mọi người có thể đọc và sửa nội dung nên bạn đã không đặt mật khẩu bảo vệ tài liệu, nhưng bạn rất muốn bảo vệ thông tin tác giả trên Header. Để làm được việc này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

- B1: Mở văn bản cần bảo vệ
- B2: Tạo các thông tin Header & Footer
- B3: Đặt con trỏ chuột tại dòng đầu tiên của văn bản
- B4: Chọn Tab Page Layout\Breaks\Continuous- B5: Vào Tab Review\Protect Document\Restrict Formatting and Editing- B6: Tích chọn Allow only this type of editing in the document tại hộp thoại Restrict Formatting and Editing và lựa chọn Filling in forms tại hộp thả xuống.- B7: Kích nút Select sections… hộp thoại xuất hiện


Bỏ chọn Section 2, chỉ chọn Section 1, nếu chọn cả Section 2 thì sẽ bảo vệ cả văn bản. Ở đây ta chỉ tạo 2 Section: Section 1 là phần Header And Footer và Section 2 là phần để soạn thảo văn bản.

- B8: Kích nút Yes, Start Enforcing Protection
- B9: Hộp thoại nhập Password xuất hiện. Nhập Password bảo vệHoàn thành các bước trên bạn có thể thử bằng cách đóng văn bản và mở lại, bây giờ người dùng sẽ không thể can thiệp để sửa Header And Footer nữa rồi. Để chỉnh sửa nội dung Header And Footer, vào Tab Review\Protect Document\Restrict Formatting and Editing, kích nút Stop Protection


Tin học văn phòng

Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.