Xóa nền chữ khi coppy văn bản trên Web về Word | Hoc tieng Khmer Online


Sức mạnh của ngôn ngữ nằm trong tay người biết sử dụng chúng, đó là chìa khóa vạn năng mở ra kho tàng tri thức nhân loại và nắm bắt cơ hội mới, hãy để chúng tôi cùng song hành trên con đường thành công của các bạn.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Xóa nền chữ khi coppy văn bản trên Web về Word

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013 | 26 tháng 6 | 0 nhận xét

Khi coppy văn bản trên các trang Web về Word thường có nền chữ như sau:
Để xóa nền chữ này ta làm như sau:
Trước tiên bôi đen đoạn chữ cần xóa nền rồi vào mục > Page Layout>Page Borders>Shading> Appy to: Paragraph - Fill: No Color; > OK

Sau đó vào mục > Page Layout>Page Borders>Shading> Appy to: Text - Fill: No Color; > OK
Đăng nhận xét


Trao đổi Đóng lại - Viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc.